UNTUK MENANG PAS TIDAK HARUS KAITKAN AGAMA
( Bahagian 4 )

Setelah kita merentas makna akidah dan syariat atau keimanan dan perbuatan adalah dua struktur yang saling berpaut, jika tiada salah satunya, islam itu akan tercabut akar pokoknya dengan ketiadaan akidah dan tiada berbuah dan berkembang biak jika tiada syariatnya.

Nah, sekarang kita padankan dengan dengan idealisme Dr Wong Chin Huat agar Pas mencorak perjuangan mereka berkonsepkan  parti Demokratik Islam dengan membawa nilai-nilai sejagat, nilai-nilai konservatif yang tidak mengaitkan agama dalam perjuangan mereka.

Suara konservatif yang mempunyai nilai-nilai baik tidak dikaitkan dengan agama bertujuan mendapat sokongan rakyat berbilang kaum ketika pilihan raya sebagai matlamat akhir (gol setting). Pas wajar disampaikan dalam berbagai cara, bahasa, perbuatan melahirkan nilai baik saranan Dr.Wong Chin telah mendapat respon yang baik dari kepimpinan Pas jika meneliti ruh persidangan itu.

Dengan mengaitkan nilai konservatif dalam alQuraan Dr. Wong Chin Huat mengambil nilai-nilai baik dari penentang terhadap minum arak, judi, zina, maksiat dan sebagainya disampaikan dengan bahasa yang boleh difahami oleh bukan Islam tetapi tidak boleh dikaitkan dengan agama.   Saya memberi contoh:

Minum arak mendatangkan banyak kesan kepada mereka yang terlibat dan juga masyarakat.  Kesan-kesan itu merangkumi kesan kesihatan,  kesan ekonomi dan pendapatan kerana mahal, ketagihan, dengan pengambilan itu akan memburukkan kesan terhadap masyarakat, bergaduh , punca kepada Zina, pembuangan bayi  dan sebagainya.

Jika masyarakat sebilangan besarnya menjadikan arak sebagai budaya (cara hidup) maka negara tidak stabil dan keamanan rakyat tidak terjamin. Ditambah pula dengan gejala rasuah, zina, judi dan jenayah maka lagi kacau.  Hujah-hujah logik, sains dan berbagai medium disampaikan.  Setakat itu sahaja. Titik. Jika keatas lagi dikaitkan dengan larangan Tuhan, tidak dibenarkan kerana ia mengaitkan agama.

Sebenarnya semua agama ada nilai buruk –baik terhadap semua larangan itu tadi.   Ianya baik kristian, Hindu,  Budha, Seikh , Islam dan sebagainya  memiliki nilai konservatif sejagat itu. Kerana setiap agama mengajar manusia kepada kebaikan. Samada ada itu agama berbentuk idea atau ketuhanan mereka mempunyai prinsip dan falsafah  yang mendalam.

Jika Islam tidak mengaitkan dengan ketuhanan tentang nilai-nilai baik. Hindu, Kristian dan Budhist serta lain-lain tidak mengaitkan dengan agama,   situasi itu menjadi sama bukan?. Jika sama apa bezanya antara Islam, kristian, Budhist, Hindu dan lain-lain teramasuk agama ruh nenek moyang ?. 

Jika tiada beza apa salahnya  Islam mengikuti kristian. Kristian mengikut Hindu. Hindu mengikuti Budha dan budha mengikuti islam seterusnya saling bersilang agama. Sedangkan semua nilai itu sama sejagat raya. Nilai-nilai tetap tidak berubah.  Ajaran hingga sampai mengenal nilai-nilai baik-buruk sahaja. Jika saling menerima dan bersilang agama itu itulah dipanggil ‘pluralisme agama’.  Lama kelamaan, ia akan menjalar lebih luas dan lebar menjadi suatu ‘  kepercayaan’ bahawa semua agama sama menuju satu Tuhan.Cara sembahnya berbeza.

Dalam system demokrasi, system parti-parti politik amat dominan menguasai masryarakat untuk membentuk sebuah kerajaan. Jika parti-parti politik mendominasikan fahaman plural agama sebagai keutamaan dalam masyarakat majmuk akan mencorak  fahaman duniawi mengatasi agama samawi.

Samalah apa yang berlaku sekarang. Jika dahulu parti-parti politik bercorak perkauman adalah satu makanisma  sebagai instrument keadilan socioekonomi maka dalam dekad kebelakangan ini  kaedah itu dikecam hebat padahal  kehidupan aman dan makmur itu berdiri atas sosio politik berasaskan kaum.

Jika dahulu Pas konservatif dalam suara-suara nilai sejagat bersandarkan keagamaan kebelakangan ini mereka sudah bergerak kearah pluralisme agama atas nama parti Islam sebagai kulitnya sahaja. Cita –cita penubuhan negara Islam Pas sekarang hanya tinggal kenangan.SUARA KONSERVATIF PAS TIDAK DIKAITKAN DENGAN AGAMA – DR.WONG CHIN HUAT


( Bahagian 3. jika baru ikuti kembali ke 1 dan 2)

Islam adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan (amal).  Keimanan itu merupakan akidah dan pokok yang diatasnya berdiri syariat Islam. Perbuatan itu merupakan syariat yang berpaksikan keimanan atau  akidah itu. Mudahnya, iman = akidah,  amal atau perbuatan = Syariat.

Pengertian akidah ?  jika sudah jelas  apa makna  keimanan maka itulah akidah. Rukun iman. Dari kanak-kanak belum baligh lagi kita sudah hafal rukun Islam dan rukun Iman. Tidak mengapa kita ulang semula.

Percaya kepada Allah,  percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah perantara rasul-rasulNya,  percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasunNya, Percaya kepada hari akhirat dan percaya kepada takdir ( qadha’ dan qadar).

Itulah makna akidah yang merupakan kesatuan yang tidak akan berubah-ubah kerana penggantian zaman atau tempat. Tidak pula diganti-ganti kerana perbezaan golongan, puak , kaum atau masyarakat. ( disari  dari  pemikiran Sayid Sabiq (1974) Al –Aqaid Al-Islamiyyah. Terjemahan Moh. Abdal  Rathomy. Bandung :  C.V. Diponegoro ).

Keimanan dan  perbuatan ( akidah dan syariat)  antara satu dengan lain bertaut, saling berkait dan tidak dapat dipisahkan, ibarat pohon dengan buahnya.  Jika pohon nangka, buahnya  pasti nangka. Pisang-pisang. Atas hubungan yang amat rapat itulah maka amal perbuatan sentiasa terlandas atas keimanan yang sebahagian besarnya disebut dalam Al Quraan. Contoh :

“.. berikanlah berita gembira kepada orag-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, bahawasanya mereka itu akan memperoleh shurga yang dibawahhnya mengalir beberapa sungai “. ( Baqarah 25 ).

“..sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, maka Tuhan yang Maha Pengasih, akan menanamkan dalam( hati) mereka rasa kasih saying” . ( Maryam 96 ).

Nah, jika memahami pengertian akidah dan syariat itu bertaut rapat langsung tidak boleh dipisahkan  sebagai premis pemikiran dan kepercayaan serta cara merasa seluruh kehidupan muslimin maka Dr. Wong Chin Huat menekankan bahawa  nilai-nilai baik itu tidak boleh dikaitkan dengan agama.

Bagi kaum muslimin apa sahaja berbuatan termasuk fikiran dan perasaan wajar dikaitan dengan  agama. Dikaitkan dengan Tuhan. Dari celik mata pagi hingga tidur semula waktu malam semuanya kerana Allah SWT. Apa juga perbuatan ada hubungan dengan Tuhan. Dari sehalus-halusnya hingga sebesarnya ada nilai agama, nilai ketuhanan. Contoh yang paling kecil:

Seorang yang membeli sebatang jarum untuk menjahit pakaian yang koyak pun ada hubungan dengan Allah SWT. Mengapa?.  Dengan menjahit koyak tersebut  akan menutup aurat, aib dan memelihara pandangan manusia lain kerana Allah SWT menyeru supaya sentiasa menjaga kehormatan.

Apatah lagi ia berkait dengan jenayah, seperti zina, judi, arak, maksiat, rogol, bunuh dan sebagainya. Itu larangan keras Allah SWT. Perkara dasar Ketuhanan. Nilai-nilai baik dan tidak baik itu ada ganjarannya yang mesti dikaitkan dengan agama. Ganjaran  dunia dan selepas mati. Cash didunia dan tunai diakhirat.

Bagaimana pula Dr. Wong menjalarkan pemikirannya kedalam pimpinan Pas dan PKR supaya nilai sejagat itu tidak dikaitkan dengan agama ?. Bank Islam yang disebut oleh Dr. Wong itu yang mendapat sambutan kaum lain tentang nilai-nilai sejagatnya  sangat rapat dengan doktrin kewangan Islam, dalam konteks menjauhi riba. 


Jika diperhati dan dinilai seluruh kerja-kerja pemerintah hari ini (BN) ada nilai-nilai sejagat yang dikaitkan dengan dengan agama. Jika disebut bank Islam itu adalah satu antara juta nilai-nilai sejagat yang ada kaitan dengan ketuhanan. Sebab itulah negara ini telah dilempahi cahaya, rahmat Allah SWT jika diamat dan berfikir dengan mata hati.

Panjang sangat. Tidak sampai lagi kepada pengaruh pluralisme agama Dr Wong Chin itu lagi. Namun demikian bayang-bayangnya sudah ada bukan?. Nampaknya sambung lagilah.. 
 
ikutilah dipost akan akan datang.


PAS AKAN BERTUKAR JADI PARTI DEMOKRATIK ISLAM DEMI SURVIVAL(bahagian 2 )Dr Wong Chin Huat menganjurkan kepada Pas untuk survival politik Pas agar membentuk sebuah perjuangan Parti Demokrat Islam yang membawa suara konservatif.

Apakah dia  konservatif ?.  Konservatif adalah perkataan Inggeris ‘ Conservative’ . Kamus DBP memberi makna  conservative  adalah ‘Kuat (cenderung) hendak mengekalkan sesuatu yang telah menjadi kelaziman atau tradisi ; tidak mudah mendorong atau menerima perubahan ( pendirian kolot) : conservativie principle – lunas fahaman tua’

Konservatif yang disaran oleh Dr Wong kepada Pas supaya mengekalkan perjuangan nilai kekeluargaan, menentang judi, arak, maksiat merujuk kepada  Al Quraan dan Sunnah.  Ia  bermaksud meninggikan nilai hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kesan-kesan buruk dari maksiat, judi dan arak.

Ia diperjuangkan dalam bentuk nilai sejagat (universal) bukan agama dalam bahasa yang difahami oleh golongan bukan Islam. Nilai-nilai sejagat itu tidak dikaitkan dengan akidah. Nilai-nilai yang baik itu  untuk seluruh manusia jagat raya tanpa mengira latarbelakang agama, kaum dan sebagainya.

Dr.Wong memberikan gambaran  nilai sejagat itu dengan mencontohi bank Islam  katanya  pemegang akaun Bank Islam itu lebih ramai orang-orang China dari orang Islam sendiri kerana Bank Islam mempunyai nilai yang memenuhi cita rasa kaum itu.

Semua penganut agama mengakui nilai baik itu tidak kira Islam, Kristian, Hindu, Budha , seikh dan lain-lain.  Dr Wong berkali-kali menekankan nilai-nilai itu tidak dikaitkan dengan akidah Islam.

Jika Pas memperjuangkan idea demokratik Islam itu nescaya akan diterima sebagai parti yang diterima oleh pelbagai kaum dan agama sekali gus dapat mengambil alih UMNO sebagai teras politik negara ini. Disambut dengan Takbir ! Allahu Akbar,  Takbir !, Allahu Akbar, oleh para pemimpin Pas didalam dewan itu.

Sedikit demi sedikit Dr.Wong menerapkan nilai pluralisme agama kedalam minda kepimpinan Pas. Oleh kerana kepimpinan Pas itu kebanyakannya mempunyai bidang ilmu sehala iaitu ‘agama’ maka mereka kian taksub dengan Dr. Wong  dan ternganga,   masuk akal dengan saintis politik DAP berkenaan. 

Mengapa saya katakan penerapan pluralisme agama, ikuti post selepas ini.


KEGAGALAN PAS DIGALAS DAN TENANG PAS KEMBALI KESEKOLAH POLITIK(bahagian 1)

PRK GALAS –Pas kalah dilaman sendiri dengan majoriti corot dibelakang.  PRK Tenang, menguatkan hujah bahawa PRU 2008 Pas hidup atas sokongan kaum Lain. Keresahan ini menyebabkan terpaksa  kembali kesekolah politik atas nama yang lebih mulia. Konvensyen bla..bla…

Ironisnya Pas mengambil DAP iaitu Dr. Wong Chin Huat sebagai guru politik mereka. Selama ini mereka terjurus kepada akidah sebagai  landmark mereka. Sains politik bahasa yang sinonim dengan UMNO. Dengan pendedahan politik secara sains mereka tercungap dengan DR Wong. Pasti mereka taksub bulat-bulat dan bertakbir ketika Dr Wong memberikan kuliah.

Dengan gambaran menyeluruh oleh Wong itu, Pas akan bertambah runsing dalam membuat alternative halatuju perjuangan mereka.  Sedar atau tidak Pas telah dipersoalkan oleh DAP ‘bagaimana sebuah parti berasaskan muslim tidak mendapat sokongan muslim dan hidup begantung kepada bukan muslim? “.

DiKuliah itu Wong menerangkan bahawa PRU 12, Pas sudah menjadi parti ketiga besarnya dari tiga parti Melayu-Islam. Kedua adalah PKR.  Namun demikian Dr.Wong  melahirkan sangsi bahawa PKR boleh bertahan dalam PRU 13. Alasannya Parti Melayu-Islam tidak bertahan lama jika terdapat tiga buah parti berdasarkan sejarah nan lalu dengan mengambil ikhtibar PSRM dan Semangat 46.

Sebagai alternatifnya Pas disarankan menukar konsep perjuangan menegakan demokrasi sebagai sebuah parti Demokrat Islam yang menjadi suara konservatif sejagat.  Menurut Dr. Wong lagi, jika Pas tidak berubah kepada Demokratis Islam yang memimpin suara konservatif  sejagat kerisauan Pas itu akan menjadi kenyataan dalam PRU 13.

Wong menegaskan bahawa walaupun Pas dan PKR akan hilang jika apa yang dikatakannya ‘undi tengah’  bahasa politik UMNO  ‘undi atas pagar’ berganjak lari 5 persen  Pakatan akan hilang  1/3 dari kedudukan sekarang. Walaubaimanapun katanya DAP semakin kuat.

Apakah  suara konservatif sejagat ?.  Ikuti pos selepas ini.


GEMPAR DAP MAHU PAS LEBIH MELAYU DARI UMNOPAKATAN Pembakang hari ini siang malam berfikir bagaimana mereka boleh terkeluar dari kotak pemikiran dan sentimen orang Melayu hingga semakin hari semakin jauh melapong keudara dari bilangan rakyat terbesar negara ini.

Mesyuarat, Konvensyen, brainstorm diatur dimeja bulat dengan sesak, rimas , panik kerana tercabut dari akar umbi Melayu dimana akhirnya terpaksa melilit pada dahan, batang dan akar DAP. Sekali gus DAP kian rimas kerana silap gayanya, akan tumbang dengan DAP sekali.

Sebagai rakan komponen PP, DAP  cuba membetulkan kembali agar PAS dan PKR  kembali kepada kedudukan asal  berakar-umbikan melayu. DAP terpaksa mengizinkan  PAS dan PKR untuk kembali menjadi juara Melayu agar cita-cita bersama merampas Putrajaya tercapai.

Nah !.. sekarang ini DAP memberi  idea supaya PAS dan PKR menjadikan ‘Melayu’ sebagai dasar perjuangan mereka. Idea DAP agak ekstrim menggesa supaya PAS dan PKR bersifat lebih Melayu dari UMNO, malah lebih Melayu dari Melayu sebagaimana konsep mereka Lebih China dari China.

Tidak hairan juga, DAP memberi laluan semula kepada PAS agar totok seperti dahulu memperjuangkan penubuhan Negara Islam. Mereka akan sanggup mengubah strategi mereka dari nampak anti-Islam kepada menyokong negara Islam buat sementara. Ini sebagai bantuan kepada PAS dan PKR yang kian bangkrap sokongan Melayu.

Lim Kit Siang, Kapal Sings dan lain-lain tokoh DAP tidak membantah lagi slogan Pas menubuhkan negara Islam. Mereka akan tutup mulut kerana ingin menyelamatkan sekurang-kurangnya Pulau Pinang dari dirampas semula oleh BN.

Konvensyen Melayu PAS diShah Alam baru-baru ini, DAP menyumbangkan pemikir politik Universiti Monash Dr. Wong Chin Huat, sebagai provokator, simulator untuk motivasi dan dorongan kuat DAP kepada PAS.

DAP telah melihat PAS dan PKR sudah hilang punca  dalam mendapatkan sokongan Melayu. Kemurungan mereka itu diibaratkan  sekumpulan beberapa ekor kuda yang akan mati kelaparan dipadang rumput yang kering. DAP terpaksa memasang kacamata hijau dimata semua kuda tersebut dengan harapan kuda itu makan rumput kering tersebut.

Sekarang Pas mula makan dengan rakusnya rumput kering hasil sumbangan kacamata hijau DAP. Kini DAP sedang mencari kacamata yang boleh menjadikan batu nampak hijau seperti rumput untuk PAS dan PKR.