KADANGKALA PEMIMPIN TIDAK BEGITU RELEVEN

KADANGKALA PEMIMPIN TIDAK BEGITU RELEVEN – Dato' Azizan Yaakob – http://melayurayadaily.blogspot.comIsu kontemporari dalam kepimpinan diabad ke-21 terdapat kajian yang menunjukan bahawa dalam sesetengah situasi sebarang gelagat yang dipamerkan oleh pemimpin adalah tidak releven। Disebaliknya, sesetengah individu, kumpulan, pengikut, tugas dan angkubah pengorganisasian boleh bertindak sebagai penggantian kepada kepimpinan. Situasi itu bergerak kehadapan tanpa memerlukan pengaruh seseorang pemimpin.

Beberapa faktor yang mendasari situasi ini। antaranya ciri pengikut seperti pengalaman, latihan, orientasi professional, keazaman dan keperluan kepada kebebasan boleh mengurangkan kebergantungan kepada pemimpin.

Apabila pemimpin mempamerkan berbagai gelagat selfish, self indulgent, self determination serta penonjolan ciri superior pada amalannya, ia bertukar menjadi persepsi, langsung terposisi dalam kotak pemikiran umum secara senyap menjadikan seseorang pemimpin itu tidak releven.

Kesamaran visi, polisi, matlamat serta halatuju kepimpinan seperti kapal ditengah lautan tiada berkompas juga menjadikan kepimpinan tidak releven। Terlalu abstrak dengan teoritis, retorik dan tidak berpijak atas realiti pengikut yang dipimpin malah kadangkala posisi pemimpin yang terlalu jauh puluhan, ratusan kilometer kehadapan hingga tidak dapat ditapak oleh pengikut terbanyak lantas mereka mengambil sikap tidak perduli dan memasang haluan sendiri.

Seterusnya, ada batas keterbukaan menegur pemimpin terutama dalam hal-hal yang mengerumuni peribadi pemimpin, menyentuh sensitiviti yang dijelaki oleh masyarakat। Pada tahap cacing naik kemata, masyarakat meletakan pemimpin kepinggiran, kemudian mereka hidup mandiri dengan seadanya, berubah secara evolusi tanpa idea kepimpinan। Rumusnya, ia membangun sendirian tanpa ada pihak lain merancang।

Namun demikian, jika sesebuah organisasi mempunyai ciri-ciri seperti matlamat yang jelas, prosedur, peraturan dan disiplin yang ketat serta mempunyai kumpulan kerja yang berkerjasama erat,, teamwork boleh menggantikan kepimpinan formal।

Kepimpinan merupakan seseorang yang mempengaruhi orang lain supaya bersetuju dengan rela hati bertindak bagi mencapai objektif yang disasarkan। Mendekati model laluan matlamat, pemimpin berkesan akan memperjelaskan serta memudahkan perjalanan atau hala tuju bagi pengikutnya menjalankan sesuatu kerja untuk mencapai objektif dari A hingga Z tanpa rintangan dan halangan।

Steven R. Covey mengatakan bahawa model bagi kepimpinan yang berasaskan ketua terbahagi kepada tiga peranan utama atau fungsi penting iaitu pencarian laluan, penjajaran dan pembahagian kuasa ( empowering)।

Pencarian laluan boleh diperolehi dalam pembentukan visi dan misi॥ Budaya menjadi menarik hasil dari tujuan yang hebat dan unggul bagi memenuhi kehendak masyarakat (pelanggan) dan pihak yang berkepentingan। Lantas digabungkan antara sistem nilai dan visi bersama-sama dengan citarasa pelanggan serta puak berkepentingan melalui rancangan strategik. Ia juga boleh dipanggil laluan strategik.

Kedua, penjajaran melibatkan pemimpin mempastikan struktur organisasi, sistem dan proses-proses operasi menyumbang kearah pencapaian visi dan misi bagi memenuhi kehendak masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Pemimpin tidak mengganggu, tidak menjadi pesaing dan tidak mendominasikan aktiviti-aktiviti tersebut sebaliknya tujuan utama pemimpin adalah sebagai penyumbang. Penjajaran berlaku apabila para pekerja, pembantu dan penyokong sejajar dengan visi dan misi serta strategi pemimpin. Mereka memahami kehendak, berkongsi iltizam yang kuat bagi mencapai visi tersebut.

Selanjutnya adalah pengagihan kuasa। Manusia, para pekerja, pembantu atau penyokong mempunyai bakat besar, kepintaran dan kreativiti. Kebanyakannya ciri-ciri sifat ini berada dalam suasana tidak aktif dan tidak disimulasikan. Pemimpin berganding dengan mereka untuk diseragamkan bersama visi dan misi setelah mendapat penjajaran. Tujuan dan misi individu digabungkan bersama atau diserapkan kedalam misi organisasi. Apabila tujuan-tujuan ini bertindih antara satu dengan lain menuju satu arah yang ditetapkan oleh pemimpin maka wujudlah sinergi.

Semangat yang melonjak dalam diri para pekerja, pembantu dan penyokong akan mempamerkan bakat, kepintaran dan kreativiti bersedia melakukan apa sahaja dengan prinsip dan nilai bersama dalam memberi khidmat kepada pelanggan, masyarakat dan puak yang berkepentingan. Nah.. pada saat itu pemimpin hanya menilai maklum balas, membuat pembetulan serta meningkatkan perkhidmatan bagi mencapai misinya.

Kehendak dan kepuasan masyarakat tidak terbatas. Bagaimanapun, mereka dapat menetapkan kadar keperluan kepuasan mereka dari khidmat seorang pemimpin. Kebijaksanaan mengukur kepuasan diri masyarakat tidak boleh diperkecilkan. Paling menakjubkan masyarakat mempunyai kepintaran emosional dapat mengukur bahawa seseorang pemimpin itu ada keterbatasan upaya dalam memenuhi citarasa semua orang.

Dikala masyarakat sedang membicarakan konsep keberkesanan kepimpinan terpacul, model aktor pimpinan meletakan diri lebih penting dari segala-galanya malah melebihi tuhannya। Malanglah bagi sesebuah masyarakat apabila ada seorang pemimpin menggunakan apa juga kaedah kepimpinan, para pekerja, penyokong, masyarakat dan pihak berkepentingan untuk mencapai matlamatnya.

Lima bentuk kuasa sama ada berbentuk kuasa sah, kuasa paksaan, kuasa ganjaran, kuasa pakar dan kuasa rujukan sewajarnya ditangani untuk mencapai matlamat organisasi dan masyarakat umum, sebaliknya dieksploitasi untuk menjaring gol peribadi. Peraturan, akhlak, moral, etika malah ketuhanan diketepikan terus asalkan apa yang dikejarnya tergarap.

Mereka percaya pada diri bahawa sebarang gelagat mereka sangat sulit dari pemerhatian umum atau sengaja membuat bebal. Peduli apa?. Situasi ini membawa seseorang pemimpin tidak lagi releven. Fikirlah…

2 comments:

Nasaruddin K-Lumpur said...

Dato,
masalah yang terpahat dalam benak rakyat ketika ini adalah tentang gelagat pemimpin dalam semua parti politik adalah terlalu terserlah dengan kepentingan diri. PRU 12 BN nyaris roboh kerana gelagat itu. Barangkali itulah yang dinamakan politik.

Awangmaser said...

Bos,

Pandangan sikit, Melayuraya bukan milik nusantara, wilayah asal nusantara adalah jajahan Majapahit .Melayu Nusantara adalah penyatuan dua rumpun menjadi satu.